prijs & info

Je bent het waard om de allerbeste zorg te krijgen.
Elk mens heeft het recht heeft om op zijn eigen tijd te ontwaken, te rijpen en te ontwikkelen. Vandaar hanteert Thanda een maatpak. Het maatpak dat altijd past! Je ontvangt effectieve en zorgzame hulp afgestemd op jouw behoefte in alle ruimte van tijd. Aandacht is de sleutel. Je bent het waard om de allerbeste zorg te krijgen op weg naar een gezond en gelukkig leven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Kort als het kan, lang als het moet!'

De hulp geschiedt binnen vier muren of in de natuur. De keuze is aan jou. Wat is voor jou het beste?

De duur en kosten van het hulpverleningstraject zijn sterk afhankelijk van de hulpvraag waarmee je komt. Reken maar op anderhalf uur. Het aantal bijeenkomsten staat ook niet vast: je bent uniek; jouw probleem is uniek; de tijdsduur van de hulpverlening is uniek. Uitgangspunt is: ‘kort als het kan, lang als het moet!’ De aard en de complexiteit van het probleem, maar ook jouw eigen betrokkenheid en inzet spelen hierbij een rol.

Kosten worden per sessie berekend - je ontvangt hiervoor een rekening. Voor de bepaling van het honorarium kijken we samen naar je draagkracht. Bij een volle beurs betaal je 100%, bij een minder volle beurs spreken we een korting af. De norm voor een sessie van een 1 uur bedraagt € 80,00 inclusief 21% BTW. Elk volgend half uur € 35,--

Voor vragen en/of verdere informatie over de hulp en ondersteuning stuur een mail of bel me! Leuk!

De praktijk is ook in de avonduren geopend voor afspraken.
 
Bevlogen, toegewijd, met al mijn kennis en liefde ben ik er voor jou want....
Het is de liefde die in mij wenst dat het de ander goed zal gaan.